Borettslag
  • Posted by: admin
  • 2017-10-11

Alarmsystem til borettslaget

Enhver som innehar egen bolig bør så absolutt vurdere å anskaffe seg en eller annen form for alarm. Aller helst da en av den typen som varsler om både innbrudd og brann, og gjerne tilknyttet en vaktsentral slik at boligen er overvåket selv om man ikke selv fysisk er til stede.

Hva med borettslag?

Men hva så hvis man bor i borettslag? Hva gjør man da? Ingen fare, det finnes i dag svært gode løsninger spesielt tilpasset dette. Faktisk kan det å bo i borettslag være en fordel, for velger man et alarmsystem som håndterer flere boenheter, kan disse være med og sikre hverandre også når noen av beboerne ikke er hjemme.

Blant annet kan røykvarslere seriekobles på en slik måte at samtlige boenheter vil bli varslet dersom det skulle oppstå brann i en enkelt leilighet, samtidig som innbruddsalarmen kun vil varsle i den aktuelle leiligheten innbruddet begås i, i tillegg til en vaktsentral eller direkte til vaktmester. Eller hos alle, hvis man skulle ønske det.

Er du usikker på forskjellen på et borettslag og sameier? Definisjonen kan du lese om hos obos.no.

Felles overvåking

Et borettslag vil også kunne koble alarmsystemet sitt opp mot elevatorer, fellesarealer og uteområder, slik at disse overvåkes på lik linje med hver enkelt boenhet. Fordelene med dette er blant annet forebyggende med tanke på hærverk, samtidig som det gir stor trygghet for beboerne i borettslaget. Kombinert med videoovervåking kan man i tillegg til brann og innbrudd også forebygge tyverier fra fellesområder samt parkeringsplasser og lignende.

Styrets ansvar

Det er ikke hver enkelt beboer sitt ansvar å sørge for alle typer alarmer, for eksempel er det styrets ansvar at brannsikkerheten er i orden. Så kan det være opp til hver enkelt om de ønsker å tilknyttes en eventuell innbruddsalarm, men i de tilfellene hvor det er mange boenheter som skal tilknyttes blir ofte prisen symbolsk i forhold til hva det ville ha kostet hvis man selv skulle stå for investeringen.

Innhent flere tilbud

Som ved alle andre investeringer kan det også her lønne seg å sammenligne tilbud på alarmsystem for borettslag og i tillegg til den rene prisen bør man også kikke på hvilke tjenester som tilbys. En seriøs leverandør av alarmsystemer leverer som et minimum FG-godkjente alarmer tilpasset bruk i borettslag og aller helst kombinert brann- og innbruddsalarm som kan konfigureres ut fra hver enkelt boenhets ønsker.

Videre bør leverandøren ha døgnvakt eller 24 timers vakttelefon, og er det et vaktselskap bør de ha utrykningstjeneste ved brann, innbrudd eller feilmeldinger, eller de bør i det minste være tilknyttet en vaktsentral som tilbyr disse tjenestene.

Spesielt det med vakttjenester kan være viktig hvis man ønsker å videoovervåke hele eller deler av fellesområdene, da disse gjerne har døgnbemannete sentraler og kan sende ut en vekter dersom det skulle oppstå uregelmessigheter som burde sjekkes ut.

Mange leverandører har også egne montører som kjenner produktene svært godt, slik at skulle det oppstå feil eller mangler i systemene, eller man ønsker å utføre endringer, så kan dette gjøres hurtig og effektivt, og med minst mulig nedetid på alarmene. Skulle en oppgradering eller utvidelse bli langvarig, kan de også i enkelte tilfeller stille med vekter som holder øye med borettslaget den perioden alarmen er frakoblet.

Bruk nettet

Ønsker man ikke selv å ringe rundt eller kontakte noen av de mange leverandørene av disse tjenestene, kan man bruke noen av de mange sidene på nettet som gjør det for deg. De holder oversikten over hvilke aktører som regnes som seriøse, og hvilke man kanskje ikke burde vurdere å inkludere i tilbudsrunden.

Noen sider gir også mulighet for å krysse av hvilke funksjoner og tjenester man ønsker, og så velger de ut fra disse kriteriene. Man får tilbudene tilsendt per epost, og kan vurdere disse i ro og mak og gjøre de vurderingene man ønsker i forhold til det behovet man har.