Boliglån i Oslo

Boliglån Oslo

Det er ingen hemmelighet at det har vært en utrolig stor økning på boligmarkedet i Oslo generelt. De siste årene har prisene gått opp over all forventning og forespeiling. Dette er selvfølgelig på godt og vondt for alle private kjøpere på markedet. Det er mange som tjener mye på at deres leilighet har gått opp i pris, men det gjør det også vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Dette er et tema som har blitt godt dekket i media det siste året. En av årsakene til at prisene har gått så mye opp er det vanlige tilbud og etterspørsels prinsippet. Det er rett og slett en større etterspørsel enn det er tilbud, da vil prisene automatisk bli presset opp i markedet. En av årsakene til at etterspørselen er så høy er at mange kjøper sekundære boliger. Det vil si at de kjøper enda en bolig i tillegg til den de bor i slik at de kan leie ut eller lignende. Dette har bidratt til denne økningen. Regjeringen har nå økt skatteleggingen i henhold til dette og ønsker dermed å bremse denne trenden. Resultatene av dette vil vi nok ikke se for om en god stund.

Se boligprisstatistikken for Oslo hos www.krogsveen.no.

Hvordan påvirker dette boliglån?

Det som mange frykter med denne enorme veksten er jo dette med boliglån. Det er ikke alle unge som har foreldre med kapital til å hjelpe til med å skaffe leilighet til sine barn. Dermed er de fleste avhengig av å få et boliglån. Som følge av den store etterspørselen etter slike lån satte bankene for ikke lenge siden opp egenandelen. Tidligere og fremdeles noen steder er det slik at de krever 10% i egenandel. Men som følge av markedet så har noen banker økt denne egenandelen til 15% slik at det blir enda vanskeligere for de som virkelig har behovet for hjelp.

Dermed er det stadig flere som sliter med å få boliglån i denne vanskelige tiden i Oslo. Dette kan ende opp med at det er stadig flere som kan komme til å ta opp forbrukslån for eksempel. Dette for å kunne ha nok egenandel til at banken er villig til å vurdere deg som kunde. Det har allerede blitt rapportert i media at det har en vært en økning i forbrukslån, men det er kun spekulasjoner om dette handler om det vanskelige boligmarkedet eller om det er andre ting som spiller inn. Finn mer informasjon hos www.norskkreditt.no.

Fremtiden

Dersom markedet i Oslo fortsetter i samme takt så vil det være meget vanskelig å kjøpe bolig såfremt man ikke kommer fra en rik familie. Er det slik at denne utviklingen vil kunne føre til et større klasseskille i hovedstaden? Det er absolutt en mulighet for at dette kan skje. Det kan ende opp med at alle som kommer fra familier i middelklassen eller nedover ikke vil kunne ha noen mulighet til å kjøpe boliger, mens alle de unge som har foreldre med mye penger får det rett i fanget.

Det kan jo også diskuteres om det å øke kravet til egenandel ytterligere vil bidra til at markedet blir bedre. Dersom prisene blir så høye at det kun er de som har kapitalen til det som kan by så vil vel uansett ikke de som søker om lån under dette ville ha en mulighet til å være med på budrunden. Er det ikke da noen få som trekker opp prisene uansett? Vil det da ha noe å si om de som virkelig trenger et boliglån ikke får det? Vil det da løse problemet å sette opp kravet til egenandel? Dette er noe som virkelig må diskuteres nærmere.