Forsikringer man trenger
  • Posted by: admin
  • 2018-04-18

Hvilke forsikringer trenger man?

Å forsikre sine verdier er en essensiell del av totaløkonomien til en husholdning. Men når man setter seg ned med «menyen» til forsikringsselskapene, kan man fort ende opp med å bli overveldet. For hvilke forsikringer trenger man egentlig? Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom forsikringer på forsikre.no som viser nøyaktig hva en gitt forsikring inneholder og dekker.

Generelt så kan man si, at du skal forsikre alt som du ikke har råd til å erstatte. Men i dette ligger det at du bygger deg opp en buffer, slik at du kan håndtere mindre tap eller skader selv (normalt minimum 50 000 kroner).

Disse forsikringene MÅ du ha

Boligforsikring

Skadeomfanget blir fort enormt hvis det går galt med boligen. Begynner det å brenne, snakker vi fort om totalskade og du kan tape millioner av kroner. Boligforsikringen er dermed selvskreven!

Innboforsikring

Innboet ditt skal også forsikres. Igjen, hvis det verst tenkelige skulle skje, at boligen brenner, vil du måtte erstatte innbo for flere hundre tusener av kroner.

Bilforsikring

Utover verdien til bilen, som tapes ved skade, er du lovpålagt å ha en ansvarsforsikring på bilen. Aldri still deg i en situasjon hvor du kjører uten ansvarsforsikringen – utsetter du andre for personskade eller død, blir erstatningsbeløpene enorme!

Har du lån på bilen, vil långiver kreve at du har full kasko. For privatøkonomien sin del, bør du ha full kasko på biler verdt mer enn 100 000 kroner, eller lavere hvis økonomien krever det.

Båtforsikring

Samme som på bil. Tegn ansvarsforsikring og ha kasko på båter verdt mer enn 100 000 kroner, eller lavere hvis økonomien krever det.

Reiseforsikring

Gjennomsnittsregningen for et sykehusopphold i utlandet ligger på ca 50 000 kroner. Ha da i mente at gjennomsnittsoppholdet er kortvarig – blir det langvarig og krever operasjoner, kan regningen ende på flere millioner. Hjemtransport i sykeseng ender fort på 500 000. Les mer på Helsenorge.

Uføreforsikring og livsforsikring

Uføreforsikringen er obligatorisk og er du forsørger skal du tegne livsforsikring.

Hytte / fritidsbolig

Forsikres på lik linje med boligen.

Disse forsikringene trenger du ikke

Kjøpsforsikring

Alle forsikringer som tegnes når du kjøper elektronikk, hvite- og brunevarer er bortkastede. Forbrukerkjøpsloven gjelder ved feil på produktene og i Norge har vi en svært romslig garantitid på 5 år. Vær «selvassurandør» på alle bruksting – det er langt billigere enn å kjøpe mange små og dyre forsikringer mot uhell o.l.

Forsikring av dyre gjenstander

Har du smykker, kamera og andre verdigjenstander i normal prisklasse, så dropper du denne forsikringen. Vær i stedet «selvassurandør» og ta tapet dersom noe skjer. Det blir billigere i lengden.

Kjæledyr

Vi vet vi «legger hodet på blokka» nå, men kjæledyret ditt forsikrer du ikke. Vær heller nøktern på hvor dyre operasjoner og behandlinger et kjæledyr skal få.

Disse forsikringene kan du vurdere om du trenger

Reiseforsikring, dersom du har reiseforsikring i kredittkortet

Mange kredittkort har reiseforsikring inkludert i totalpakke. Vær obs på at du da skal betale en prosentandel av reisens totalkostnad med kredittkortet (normalt 50 %).

Men vi anbefaler faktisk at du beholder reiseforsikringen – og bruker kredittkortets forsikring i tillegg. Da får du dobbel dekning, hvilket er heldig da mange dekningsgrenser er relativt lave på en reiseforsikring.

Helseforsikring

Vi er heldige som har et godt utbygd helsevesen med relativt korte ventetider, så en helseforsikring er ikke nødvendig, men kan selvfølgelig gi deg en trygghet. Dette er mer et personlig, enn et økonomisk valg.

Er du forsikret andre steder?

Med unntak av reiseforsikringen er det ingen grunn til å være dobbelt forsikret. Derfor bør du sjekke om du har noen forsikringer gjennom jobben, fagforeninger eller lignende.